Kalska domačija © 2013

Kalska domačija, Štrekljevec 10, 8333 Semič

Tel: 00386 7 620 5700, Gsm: 00386 41 692 566, Fax: 00386 7 620 5807

info@kalskadomacija.si, www.kalskadomacija.si

Bela krajina nudi številne možnosti za preživljanje aktivnih počitnic. “Zeleni turizem” združuje obstoječo ponudbo z naravno in kulturno dediščino ter aktivnim preživljanjem prostega časa. Informacije so podprte z interaktivnim spletnim in mobilnim portalom www.slovenia-heritage.net, kjer so na voljo pohodne, kolesarske, vodne in jahalne poti.

 

Pohodne poti vodijo prek kočevskih gozdov do najbolj južnih krajev Slovenije ob reki Kolpi in prek Gorjancev na Dolenjsko in v Suho krajino.

Pohodništvo je lahko nezahtevno med gozdovi, travniki in vinogradi, lahko pa se podate na višje vrhove, kot sta Trdinov vrh in bližnja Mirna gora; slednja je visoka 1047 metrov. Pod vrhom je stalno oskrbovana planinska postojanka.

 

Kolesarske poti vas popeljejo po obsežnih gozdovih Kočevskega Roga do Mirne gore, naprej po dolini večno privlačne reke Kolpe, mimo vinogradov po vinskih cestah metliškega in semiškega področja do bližnjih Dolenjskih Toplic in naprej po dolini reke Krke.

Po želji vas lahko popeljemo po poteh kolesarskih izletov “Tri rijeke” na Hrvaškem (www.sd-kupa.hr).

 

Vodne poti so »zarisane« na dveh rekah: na Kolpi od Fare do Božakovega pri Metliki in na Krki. Na voljo je več vstopno-izstopnih točk. Možen je najem čolnov, kanujev in raftov.

 

Jahalne poti vodijo od Kočevske do gradu Kostel ob Kolpi, po obronkih Bele krajine pa se povzpnejo na vrh Gorjancev.

 

Smučanje in drugi zimski športi so v zimskih mesecih pravo doživetje v bližnjem smučarskem centru Bela. Organizirajo smučarsko šolo, uredijo smučarske in tekaške proge.

 

Nad Semičem se dviga 547 m visoka planota Smuk, kjer je vzletišče jadralnih padalcev in zmajarjev in od koder se lahko podate na zračno avanturo po okolici. Slikovito belokranjsko pokrajino si lahko ogledate tudi z motornim letalom. Letališče je v Prilozju.

 

Zdravju in sprostitvi so vse leto na voljo bližnje Dolenjske toplice, poznane po blagodejni termalni vodi.

 

Okolica je bogata z gozdovi in vodami in je pravi raj za ribiče, lovce ali ljubitelje foto-safarija.

Veliko je tudi primernih lokacij za »team building »programe, srečanja, piknike ...

 

Lahko se podate po poteh naravne dediščine:

-izvir Krupe je oddaljen le 3 km od Semiča; je najbolj vodnat kraški izvir v Beli krajini. Izvir je življenjski prostor človeške ribice in jamske školjke Congeria kusceri. Reka Krupa z okoliškimi znamenitostmi predstavlja del Kraške učne poti od Lebice do Krupe;

-kraška jama Judovska hiša, jama Malikovec, vodna kraška jama Lebica,

Vodna jama Lipovski studenec

-krajinski park Kolpa www.kp-kolpa.si

Dolina reke Kolpe je bila evropska destinacija odličnosti v letu 2010

-krajinski park Lahinja

 

Krajevna muzejska zbirka v središču Semiča prikazuje zgodovino Semiča in okolice ter tukajšnjih prebivalcev od prazgodovine do konca druge svetovne vojne. V sklopu muzeja se nahaja tudi naravoslovna vinogradniška zbirka.

Muzej na prostem na kmetiji Šrajf pa domuje v vasi Črešnjevec.

 

Bogata sakralna dediščina privablja k ogledu manjših in večjih cerkva v okolici. Farna cerkev sv. Štefana je v Semiču, poznana pa je tudi baročna romarska cerkev sv. Trojice na Vinjem vrhu, pozidana leta 1647. Njena posebnost je kupolasto zasnovana ladja in tristranično zaključen plezbiterij.

 

Mitrej nad Rožancem je eden najprivlačnejših arheoloških spomenikov na Slovenskem. V skalo vklesan Mitrov relief z napisom se je ohranil v mistični dolinici vse od 3. stoletja. Na pobočju nad mitrejem stoji cerkev sv. Jurija z mogočnim kamnitim obzidjem. Izhodišče za obisk mitreja je vas Rožanec.

Raziskovanje okolice in vasic:

-Kal – sosednja vas z obnovljenim vaškim kalom

- Brezova Reber – vas s cerkvijo sv. Katarine iz 16. stoletja, znamenito 600 let staro lipo ter z vrsto starih sadnih dreves, med katerimi izstopa Kastelčev skorš

- Osojnik – ima obnovljen “osojnski zdenc” (studenc in vodnjak) pod Vrbinco. Izvira v 5m visoki, 4 m dolgi in 1 m široki odprtini med skalami.

 

Vidna je tradicionalna vaška arhitektura, prisoten je močan duh tradicije, ohranjeni so še stari običaji, ki se predstavijo obiskovalcem.

Poznane tradicionalne prireditve:

-semiška ohcet

-jurjevanje v Črnomlju

-vinska vigred v Metliki

 
X
Password:
Wrong password.