Kalska domačija © 2013

Kalska domačija, Štrekljevec 10, 8333 Semič

Tel: 00386 7 620 5700, Gsm: 00386 41 692 566, Fax: 00386 7 620 5807

info@kalskadomacija.si, www.kalskadomacija.si

Naslov izobraževalnega                            FINET d.o.o. Vinica                  /                Finet d.o.o. Bosanci

dodogka:                                          

 

 

 

 

 

                                                          PRIČAKOVANE DAVČNE SPREMEMBE V LETU 2018 IN

                                                          TEKOČE POSLOVNE AKTUALNOSTI

 

 

                 

Vrsta izobraževalnega dogodka:  • brezplačno predavanje z delavnico

 

Predvideno število udeležencev:  • MINIMALNO 20

                                                           • MAKSIMALNO 35

 

Program dneva dogodka:              • 25.10.2017 (sreda)  

                                                           • LOKACIJA: KALSKA DOMAČIJA, ŠTREKLJEVEC 10, 8333  SEMIČ

                                                           • OD 11:00 DO 13:00  (zaključek s podjetniškim mreženjem)

 

Namen in cilj izobraževalnega

dogodka:                                           • SEZNANITEV S PRIČAKOVANIMI SPREMEMBAMI NA DAVČNEM PODROČJU,

                                                           AKTUALNE TEME  NA PODROČJU KADROV, POSLOVANJE Z

                                                           NEPREMIČNINAMI NA HRVAŠKEM IN OSTALE POSLOVNE INFORMACIJE

 

Vsebina izobraževalnega

dogodka:                                           • NAGOVOR FINET/FINAL

                                                          • NAPOTENI DELAVCI – SLUŽBENA POT ALI NAPOTITEV NA DELO

                                                          • PREDVIDENE DAVČNE SPREMEMBEIN AKTUALNOSTI PRI POSLOVANJU

                                                          • NEPREMIČNINE NA HRVAŠKEM - NAJEM IN OBDAVČITEV

                                                          • DAVČNI VIDIK PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

                                                          • KRIPTOVALUTE

                                                          • DODATKI PRI PLAČI

                                                          • INŠPEKTOR ZA DELO - UGOTOVITVE IN NEPRAVILNOSTI NA PODROČJU

                                                          DELA

                                                         • POMEN MEDIJSKE PROMOCIJE PRI USPEŠNOSTI DELOVANJA PODJETIJ

 

 

Izvajalci/predavatelji:                    • ZALKA BOSANAC,  direktorica FINET d.o.o.

                                                        • MARGARETA KASUN, računovodkinja FINET d.o.o

                                                        • KATARINA BOSANAC, računovodkinjaFINET d.o.o.

                                                        • MARIJA BANJAVČIĆ, računovodkinja FINAL d.o.o.

                                                        • MAJA MADRONIČ, finančna knjigovodkinja FINET d.o.o.

                                                        • BORUT BOSANAC, računovodja FINET d.o.o.

                                                        • ŠPELA STARAŠINIČ, finančna knjigovodkinja FINET d.o.o.

                                                        • PETER DICHLBERGER, inšpektor za delo I.

                                                        • IRENA VIDE, direktorica Televizije VAŠ KANAL

 

Ciljna skupina slušateljev:           Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem mikro in malih podjetij,

                                                        samostojnim podjetnikom in ostalim, ki imajo interes za seznanitev s

                                                        spremembami na področju podjetništva,  kakor tudi na področju kadrov

                                                        in promocije.

 

Predhodne prijave

udeležencev:                                  Do torka 24.10.2017 na e-mail: finet@finet.si ali na tel št. 07-3646-600

 
X
Password:
Wrong password.